Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP:s styrelse (årsmöte 25 februari 2019)

Ordinarie ledamöter:

Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm, ordförande

Susanne Thulin, vice ordförande

Laila Gustavsson, Ljungbyhed, kassör

Margareta Blennow, Stockholm

Ingela Friberg, Helsingborg

Elisabet Nyléus, Stockholm

Annika Rosenqvist, Göteborg

 

Suppleanter

Shirin Fazel-Zandy, Göteborg

Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Ingrid Engdahl, Stockholm

Ulla-Britt Larsson, Stockholm

Eva Ahlin, Göteborg

Emelie Stavholm, Göteborg

Mania Teimouri, Göteborg

Adjungerade ledamöter:

Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet 

Revisorer

Elisabet Doverborg och Inger Rindsjö

Valberedning

Lena Bäckström, Skåne, sammankallande.
Christina Widström, Stockholm

 

Kontaktpersoner för kretsarna:

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Karin Engdahl, Norrlandskretsen (vilande)

Lena Bäckström, Skånekretsen

Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och OMEPs konferenser i Sverige, Europa och OMEPs världskonferenser

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Svenska OMEPs  årsmöte 25 februari 2019

Tid: 25 februari kl. 9:00-12:00
Plats:
Mälarens högskola, Västerås
Program:
Susanne Thulin och Laila Gustavsson föreläser om naturvetenskap som lärandets objekt i förskolan - lärares förhållningssätt - barns lärande, 9:00-10:00. Margareta Blennow, Ingrid Engdahl och Elisabet Nyléus ger en rapport om enkäten Samarbete mellan BVC och förskola 10:30-11:00. Årsmöte 11:00-11:30.