Norrlandskretsen

Norrlandskretsen av Svenska OMEP

(Är för närvarande vilande)

Kontaktperson är Karin Engdahl: karin.engdahl@mdh.se